Пълно задоволство, удовлетвореност от голям успех, сполука в живота

Това са определенията за думата “щастие”, които ни дава тълковният речник на БАН. На първо четене – ясно определение, но на второ – празно. Какъв е този успех, от къде идва това удовлетворение и как разбираме, че сме постигнали успех? Тези въпроси идват веднага след като се запознаем с определението на тази толкова важна за всички ни дума. 

Щастието не е само празен термин, то е начинът, по който възприемаме живота си. Както казва психологът Алексей Бъчев: “Щастието не е дивеч, че да го гоним”. А какво е то и как да го постигнем – ще разберете в следващите редове.

Моментално щастие

Моменталното удовлетворение (instant gratification) е един от най-често срещаните видове щастие. То се характеризира с лесна достъпност и краткотрайност. При него ние се отдаваме на действия и взимаме решения не защото са разумни или съответстват на дългосрочните ни цели, а защото ще ни донесат на момента усещане за удоволствие и радост. Това е така, защото тези краткосрочни действия активират една част от подхълмието на междинния мозък, която отговаря за изпитването на радост и удовлетвореност. Може би думата “задоволство” от определението за щастие има отношение към това чувство на удовлетвореност? Въпреки че така изпитваме приятни емоции, този тип щастие не е устойчив и изисква да сме непрекъснато ангажирани с дейности, които ни го набавят. Така, ако разчитаме само на моментално щастие, ние може да преминем  в една фаза на принуда – принудени сме непрекъснато да търсим вкусна, но не винаги полезна храна; непрекъснато да си купуваме нови предмети или да играем на игри и да гледаме сериали, дори вече да си ни омръзнали. Умората, която идва от преследването на моменталното щастие идва под формата на неудовлетвореност от живота. 

Значи отложено щастие?

Едно по-устойчиво щастие идва от усещането за личната успешност. Изследването, довело до появата на термините “моментално удовлетворение” и “отложено удовлетворение”, е проведено в Станфордския университет за първи път през ‘60 години на 20 век. В този експеримент дали на 4 годишни деца бонбон, като им казали, че могат да го изядат веднага или да изчакат 15 минути и ще получат втори.  В последващите десетилетия учените проследили развитието на децата, участвали в експеримента.  Оказва се, че тези деца, които са успели да издържат 15-те минути и са получили втори бонбон, са постигнали по-високи учебни резултати, по-добра способност да се справят със стрес, по-добри взаимоотношения, имало е по-малка вероятност да развият зависимости, по-малка вероятност да се разведат и са били в по-добра физическа кондиция. От научна гледна точка това означава, че тези хора имат по-добра активация на челния дял на крайния мозък, а за нас това означава, че имат по-добра способност за рационализация, саморегулация, управление на вниманието, планиране и упражняване на волята. 

Една от отличителните черти на нас, хората, е способността да планираме и да се развиваме съзнателно. Можем да съдим за важността на управлението на развитието ни и постигането на успехи и от факта, че се влагат големи научни и финансови средства за развитието на системи за самоусъвършенстване – коучинг методи, психологически теории за успеха, бизнес модели базирани на развитието на личностния потенциал на служителите и успеха на книгите за самопомощ. Така можем да разберем какво означава фразата “удовлетвореност от голям успех” от определението за щастие.

Не само, че се чувстваме щастливи, когато имаме усещането за успешност, постигаме целите си и се развиваме, но сме и по-устойчиви на вредни навици и поведение. А това на свой ред отново ни носи усещане за успех. Колелото се завърта и ние сме на правия път на удовлетвореността.

Да успяваме да отлагаме удовлетворението, да планираме и да постигаме целите си, не само ни прави по-здрави, успешни и щастливи. Дава ни и възможността да се развиваме съзнателно, а от там и да имаме по-добри и пълноценни взаимоотношения. А според най-дългото изследване върху щастието, проведено в последните 80 години от Харвардския университет, качествените и пълноценни взаимоотношения са в ядрото на дълголетието и щастието. Качествените връзки с хората около нас се оказват най-важното нещо, най-ценната придобивка, която можем да имаме. 

Синергията, която се получава при взаимодействието на разумност, постижения, себеразвитие и добри взаимоотношения е толкова силна, че не може да не стигнем и до последната част от определението за щастие – “сполука в живота”. 

Или има още нещо?

Сполуката в живота има оттенък на шанс в себе си, на съдбовност. Въпреки че личност с гореописаните качества със сигурност е развила самочувствие и яснота за собствените си способности и сили, неминуемо такава личност има яснота и за собствените си ограничения. Добрият живот и постиженията могат да бъдат помрачени от страха и екзистенциалната тревожност от хаотичността на живота. Със съзряването на човек идва и неминуемото разбиране, че животът е по-голям от нас, че той е една сила, която не можем да контролираме. 

Има редица изследвания, които показват, че хората, развиващи здравословни духовни разбирания страдат по-рядко от психологически проблеми като депресия и тревожност. Справянето с трудностите и превратностите в живота също е по-успешно при хората с духовни разбирания. Това означава да възприемаме сполуката в живота правилно, като приемаме цялата му пълнота и да имаме правилните опори, за да го живеем устойчиво във всеки момент. 

Една от най-известните и до ден днешен авторитетни фигури в света на психологията и психотерапията К.Г.Юнг приема духовността за един от фундаменталните фактори за излекуване. А ние имаме нужда да се излекуваме от екзистенциалния страх, който ни пречи да бъдем щастливи заедно с променливостта на живота, а не въпреки нея. 

Пълно щастие

Щастието не е дивеч, че да го гоним. То е букет. Букет, който включва малките моментални радости на живота, радостта от успехите и развитието на личността, от пълноценните взаимоотношения и споделеност, които са закриляни от едно духовно зряло разбиране за живота – неговата едновременна преходност и вечност, хармония и хаос. Тоест: пълно задоволство, удовлетвореност от голям успех, сполука в живота. 

Автор: Андрей Ганев

Референции:

http://ibl.bas.bg/rbe/ 

https://news.harvard.edu/gazette/story/2017/04/over-nearly-80-years-harvard-study-has-been-showing-how-to-live-a-healthy-and-happy-life/

https://en.wikipedia.org/wiki/Stanford_marshmallow_experiment

https://www.mayoclinicproceedings.org/article/S0025-6196(11)62799-7/pdf

https://www.psychologytoday.com/intl/blog/talking-about-men/201712/religion-and-mental-health-what-is-the-link

https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/01/31/are-religious-people-happier-healthier-our-new-global-study-explores-this-question/

https://jungiancenter.org/test-from-thunderbird/

https://www.nytimes.com/1991/10/04/opinion/l-jung-recognized-the-therapeutic-value-of-the-spiritual-life-115591.html