Консултация със специалист

Даниел Троев

Даниел Троев е психолог, провеждащ консултации за справяне с тревожни състояния, емоционални затруднения и проблеми във взаимоотношенията. Обучава се като психотерапевт в школата по Естествена психотерапия и специализира в терапия за двойки по метода Готман.

Работил е като психолог в Специализирана болница за активно лечение по детски болести и по проекти за психо-социална подкрепа. Провежда лекции и семинари за личностно развитие и повишаване на психичното здраве.

Запази час сега